ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด


รายละเอียดของงาน:

  1. ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2. จัดการพัฒนาสานความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าเดิมที่มีอยู่
  3. จัดการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า
  4. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน/ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายประจำเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับการจัดการด้านตลาด
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. มีความทะเยอทะยานที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการ
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com