ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  (R&D Officer)


รายละเอียดของงาน:

 1. จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก
 3. ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายการผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุหีบห่อที่มีอยู่เดิม
 4. รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Science Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP/ HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com