ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า


รายละเอียดของงาน:

  1. จัดการตรวจสอบสินค้านำเข้าและจ่ายออกวัตถุดิบที่จำเป็น
  2. เฝ้าตรวจสอบ/ ทำการวัดค่าเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อวัดคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  3. จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า/ สินค้าคืนจากลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดการวางแผนวิเคราะห์ตรวจสอบ ด้านเคมีและชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Science Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com