บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อภาษาจีนว่า “ป้อเฮง” (Por Heng) ซึ่งหมายถึง “เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความเจริญรุ่งเรือง”

ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจบริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอมยิ้มและลูกกวาดในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้มุ่งสู่สากลมากขึ้นโดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น  “P.H.Foods (พี.เอช.ฟู้ดส์)” และมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตโดยนำเทคโนโลยีพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย มาผลิตสินค้าประเภทขนมทอดกรอบและอบกรอบอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (GMP & HACCP) จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์สู่อนาคต:
บริษัทฯได้จัดเตรียมแผนการผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมและคุ้มค่า ตามนโยบายบริษัทฯที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา วิจัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรสชาติที่ดีต่อผู้บริโภค”