ลาว-ไทย ร่วมใจส่งเสริมธุรกิจ

Lao-Thai Trade Exhibition 2011

ลาว-ไทย เป็นคู่ประเทศบ้านพี่เรือนน้องที่ร่วมมือกันในหลายมิติเสมอมา เมื่อวันที่ 26-30 ม.ค.54 บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมงานแสดงสินค้าลาว-ไทย (Lao-Thai Trade Exhibition 2011) ณ ศูนย์แสดงสินค้าลาว-ไอเทค นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและจำหน่ายตัวอย่างสินค้า โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวแนะนำรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ลาวในงานประชุมระหว่างนักธุรกิจไทย เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว และแขกผู้มีเกียรติมากมาย