สินค้าไทย ไปเวียดนาม

Thailand Trade Exhibition @Vietnam

เป็นอีกงานที่รวมพลผู้ประกอบการไทยสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับงานแสดงสินค้าไทย (Thailand Trade Exhibition) ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4-7 ส.ค.54 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อส่งเสริมสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยมีโอกาสขยายตลาด เผยแพร่สินค้า และส่งเสริมการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่ง บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ก็ได้เข้าร่วม และได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี