อเมซซิ่งสินค้าไทย

Amazing Thailand Grand Sale Fair 2011

อีกครั้งกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่
ในรอบปี ที่รวมสินค้า บริการ และกิจกรรมจาก
ทุกภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
วันที่ 28-31 ก.ค.54 โดยบริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด เป็น 1 ใน ผู้เข้าร่วมจัดแสดงที่มีมากถึง 750 บูธ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าไทยเปี่ยมคุณภาพ ราคายุติธรรม อเมซซิ่งจริงๆ