ปูไทยโกอินเตอร์

Business Matching Seminar at Myanmar

เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค.55 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท เอ็มดิก โฮมดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา เจรจาทางการค้า และสำรวจโอกาสทางการตลาด (Business Matching Seminar) ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริษัทฯ ที่เข้าร่วมได้นำเสนอสินค้าและเจรจาการค้ากับคู่ค้าชาวพม่า โดยบริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ได้นำขนมทอดกรอบ ตราปูไทย ไปนำเสนอ 6 รสชาติ ได้รับผลตอบรับจากผู้กระจายสินค้าเป็นอย่างดี และเริ่มการค้าขายแบบโกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน